نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پرستاری ( ۴۱ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
آرتین طب ( ۹۹ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۲۶۹۲ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۶۹۲ رکورد از ۲۷۷۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :اورزانس های طبی پیش بیمارستانی پایه
شماره راهنما :WB۱۰۵‭/م۹۷۱‮الف‬۱۳۸۶‬
پدیدآور :میستویج، جوزف
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :انتشارات سیمین دخت
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
2.
کتاب
عنوان :‏‫ پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان(NICU)‬
شماره راهنما :‭WY ۱۸/۲‭/ت۳پ۴ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :تجلی، صالحه
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :جامعه‌نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
3.
کتاب
عنوان :راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی، ضوابط و استانداردهای درمانی...
شماره راهنما :wy۱۶۰‭/ی۵۲ر۱۳۹۰‬
پدیدآور :یزدی‌مقدم، حمیده
تاریخ نشر :‏‫ ، ۱۳۸۶.‬
ناشر :جامعه‌نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب[Book]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
4.
کتاب
عنوان :‏‫کمک‌های اولیه مطابق با سر فصل‌ واحد درسی « کمک‌های اولیه » از سوی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی « برای دانشجویان دوره کاردانی بهداشت »‬
شماره راهنما :WB۱۰۰‭/‮الف‬۹۳۷ک ۱۳۹۰‬
پدیدآور :استاجی، زهرا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
ناشر :جامعه‌نگر‬‬‏‫: سالمی‬‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
5.
کتاب
عنوان :آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت‌های پزشکی
شماره راهنما :WB۱۰۵‭/ح۹۵۸‮الف‬ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :حیدری علمدارلو، آرش
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :جامعه‌نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
6.
کتاب
عنوان :اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ در م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‍ه‍ا و ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
شماره راهنما :QV۶۰۰‭/‮الف‬۵۶۴ ۱۳۸۴‬
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۴.‬
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
7.
کتاب
عنوان :اورژان‍س‍ه‍ای‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌
شماره راهنما :WB۳۹‭/‮الف‬۹۲۴ ۱۳۸۸‬
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
ناشر :ن‍وردان‍ش‌: شهرآب: آینده‌سازان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
8.
کتاب
عنوان :‭order‬[اردر] اورژانس
شماره راهنما :‭WB۱۰۵‬‭/‮الف‬۶۸۴‮الف‬ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :اکبرزاده پاشا، حجت اله، ‭۱۳۴۰‬
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :پاشا: گلبان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
9.
کتاب
عنوان :آلودگی هوا منشاء و کنترل آن
شماره راهنما :‭TD۸۸۳‬‭/و۲آ۷ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :وارک‌، ک‍ن‍ت‌
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :نشر نص
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
10.
کتاب
عنوان :ک‍ل‍ی‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/چ۷۳ک ۱۳۹۱‬
پدیدآور :چ‍وب‍ی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خدمات بهداشتی، درمانی ش‍ی‍راز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
11.
کتاب
عنوان :جمع آوری و پالایش آلاینده های هوا(ذرات)
شماره راهنما :‭TD۸۸۳‬‭ ت۲ج۷ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :متین ،امیر حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۸۹‬.
ناشر :فن آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
12.
کتاب
عنوان :سم‌شناسی شغلی
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/‮الف‬۴۹۳س ۱۳۹۲‬
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر :انتشارات خسروی
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
13.
کتاب
عنوان :مهندسی خطاهای انسانی
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/ح۱۶۲م ۱۳۸۹‬
پدیدآور :حاج‌حسینی ، علیرضا، ۱۳۵۶
تاریخ نشر :‏‫، -۱۳۸۹‭‬
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
14.
کتاب
عنوان :ارگونومی و ایمنی در طراحی ابزار دستی
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/ک۱۷۸‮الف‬ ۱۳۸۴‬
پدیدآور :ک‍اچ‍ا، چ‍ارل‍ز
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۴.‬
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
15.
کتاب
عنوان :مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید (ارگونومی)
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/ه۶۱۵م ۱۳۹۲‬
پدیدآور :هلاندر، مارتین
تاریخ نشر :‏‫‬‬‬، ۱۳۹۲.
ناشر :ثنای دانش
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
16.
کتاب
عنوان :اسپیرومتری
شماره راهنما :‭WF۱۴۱‬‭م۹۶۱‮الف‬ ۱۳۸۵‬
پدیدآور :میرمحمدی، سید جلیل، مولف
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬.
ناشر :اندیشمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
17.
کتاب
عنوان :مهندسی حریق
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/گ۶۱۷م ۱۳۹۱‬
پدیدآور :گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۳.‬
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
18.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات سومین همایش کشوری بهداشت محیط جلد یک
شماره راهنما :۳۴
تاریخ نشر :‭ ۱۰-۱۲‬آبان ماه‭۱۳۷۹ ‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
19.
کتاب
عنوان :ایمنی در معادن (منطبق با سر فصل درس ایمنی رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای)
شماره راهنما :WA۱۰۰‭/‮الف‬۱۳۶‮الف‬ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :ابراهیمی، حسین
تاریخ نشر :‏‫‬‏۱۳۹۰.
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
20.
کتاب
عنوان :ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت
شماره راهنما :WA۴۲۱‭/ح۲۹۷‮الف‬ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :حبیبی، احسان الله، ‭ ۱۳۴۱‬
تاریخ نشر :۱۳۹۲
ناشر :فن آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو