نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پرستاری ( ۳۶ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
آرتین طب ( ۹۲ )
خانیران ( ۶۱ )
سالمی ( ۴۲ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۲۲۹۴ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۲۹۴ رکورد از ۲۳۷۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :اورزانس های طبی پیش بیمارستانی پایه
شماره راهنما :WB۱۰۵‭/م۹۷۱‮الف‬۱۳۸۶‬
پدیدآور :میستویج، جوزف
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :انتشارات سیمین دخت
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
2.
کتاب
عنوان :‏‫ پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان(NICU)‬
شماره راهنما :‭WY ۱۸/۲‭/ت۳پ۴ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :تجلی، صالحه
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :جامعه‌نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
3.
کتاب
عنوان :راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی، ضوابط و استانداردهای درمانی...
شماره راهنما :wy۱۶۰‭/ی۵۲ر۱۳۹۰‬
پدیدآور :یزدی‌مقدم، حمیده
تاریخ نشر :‏‫ ، ۱۳۸۶.‬
ناشر :جامعه‌نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب[Book]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
4.
کتاب
عنوان :‏‫کمک‌های اولیه مطابق با سر فصل‌ واحد درسی « کمک‌های اولیه » از سوی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی « برای دانشجویان دوره کاردانی بهداشت »‬
شماره راهنما :WB۱۰۰‭/‮الف‬۹۳۷ک ۱۳۹۰‬
پدیدآور :استاجی، زهرا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
ناشر :جامعه‌نگر‬‬‏‫: سالمی‬‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
5.
کتاب
عنوان :آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت‌های پزشکی
شماره راهنما :WB۱۰۵‭/ح۹۵۸‮الف‬ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :حیدری علمدارلو، آرش
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :جامعه‌نگر
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
6.
کتاب
عنوان :اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ در م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‍ه‍ا و ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
شماره راهنما :QV۶۰۰‭/‮الف‬۵۶۴ ۱۳۸۴‬
پدیدآور :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۴.‬
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
7.
کتاب
عنوان :اورژان‍س‍ه‍ای‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌
شماره راهنما :WB۳۹‭/‮الف‬۹۲۴ ۱۳۸۸‬
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
ناشر :ن‍وردان‍ش‌: شهرآب: آینده‌سازان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
8.
کتاب
عنوان :‭order‬[اردر] اورژانس
شماره راهنما :‭WB۱۰۵‬‭/‮الف‬۶۸۴‮الف‬ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :اکبرزاده پاشا، حجت اله، ‭۱۳۴۰‬
تاریخ نشر :۱۳۸۸
ناشر :پاشا: گلبان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
9.
کتاب
عنوان :آلودگی هوا منشاء و کنترل آن
شماره راهنما :‭TD۸۸۳‬‭/و۲آ۷ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :وارک‌، ک‍ن‍ت‌
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :نشر نص
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
10.
کتاب
عنوان :نمونه‌برداری از هوا و روش‌های تجزیه دستگاهی
شماره راهنما :TD۸۹۰‭/ن۹ن۸ ۱۳۹۱‬
پدیدآور :نیک‌پی، احمد
تاریخ نشر :‭۱۳۹۱‬.
ناشر :نشر فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
11.
کتاب
عنوان :ک‍ل‍ی‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/چ۷۳ک ۱۳۹۱‬
پدیدآور :چ‍وب‍ی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خدمات بهداشتی، درمانی ش‍ی‍راز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
12.
کتاب
عنوان :جمع آوری و پالایش آلاینده های هوا(ذرات)
شماره راهنما :‭TD۸۸۳‬‭ ت۲ج۷ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :متین ،امیر حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۸۹‬.
ناشر :فن آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
13.
کتاب
عنوان :روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ب‍رداری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ آلای‍ن‍ده‌ه‍ای ه‍وا
شماره راهنما :‭TD۸۸۳‬‭/ب۹ر۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۲
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
14.
کتاب
عنوان :سم‌شناسی شغلی
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/‮الف‬۴۹۳س ۱۳۹۲‬
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر :انتشارات خسروی
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
15.
کتاب
عنوان :مهندسی روشنایی
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/ گ۸۵م۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۹۲
ناشر :دانشجو
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
16.
کتاب
عنوان :مهندسی صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست
شماره راهنما :WA۴۷۰‭/گ۹۱۷م ۱۳۹۵‬
پدیدآور :گلمحمدی ، رستم
تاریخ نشر :‭۱۳۸۹‬.
ناشر :انتشارات دانشجو
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
17.
کتاب
عنوان :مهندسی خطاهای انسانی
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/ح۱۶۲م ۱۳۸۹‬
پدیدآور :حاج‌حسینی ، علیرضا، ۱۳۵۶
تاریخ نشر :‏‫، -۱۳۸۹‭‬
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
18.
کتاب
عنوان :م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/م۳۳۸م ۱۳۹۳‬
پدیدآور :م‍ح‍م‍دف‍ام‌، ای‍رج‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۱
ناشر :ف‍ن‌آوران‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
19.
کتاب
عنوان :ارگونومی و ایمنی در طراحی ابزار دستی
شماره راهنما :WA۴۰۰‭/ک۱۷۸‮الف‬ ۱۳۸۴‬
پدیدآور :ک‍اچ‍ا، چ‍ارل‍ز
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۴.‬
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
20.
کتاب
عنوان :سم‌شناسی شغلی
شماره راهنما :WA۴۶۵‭/ش۲ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :شاه‌طاهری، سیدجمال‌الدین
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۹۲.‬
ناشر :برای فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی سیرجان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو