درباره ما - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
صفحه آماده است.
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تاسیس و از مهمترین ارکان معاونت پژوهشی بوده که عهده دار امر تهیه منابع اطلاعاتی چاپی، الکترونیکی و هماهنگی و انتظام امور 1 کتابخانه تابعه ، بیمارستانی دانشگاه می باشد.این کتابخانه جهت اداره کتابخانه های تابع متولی امر خطیر فراهم آوری و در دسترس قراردادن منابع اطلاعاتی می باشد. در بیانیه ماموریت سازمانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، ماموریت این واحد "تامین کلیه ی منابع علمی چاپی و الکترونیکی مورد نیاز گروه های علمی واحد های مختلف دانشگاه به منظورارتقاء کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی، آموزشی و بهداشتی، درمانی در سطح دانشگاه" و چشم انداز فعالیت واحد "دسترسی جامع، آسان و سریع کاربران به کلیه منابع علمی علوم پزشکی با تکیه بر فناوری اطلاعات" عنوان شده است. ضمنا لازم به ذکر می باشد جامعه استفاده کننده شامل اعضای هیئت علمی، اساتید، دانشجویان وکلیه کاربران سراسر دانشگاه می باشند. ساعت کاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه : روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 صبح تا 14 عصر ارتباط با کتابخانه مرکزی: آدرس: سیرجان، خیابان ابن سینا، بیمارستان قدیم امام رضا،، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تلفن: 03442234513 داخلی 525 فاکس: 42340626 پست الکترونیک: library@sirums.ac.ir